VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

«Ota-Tuote Oy» (turpmāk tekstā – «Uzņēmums» vai «Es») apņemas saglabāt tai piederošās personiskās informācijas konfidencialitāti un datus. Šis privātuma paziņojums tiek piemērots personiskajiem datiem, kurus mēs ievācam no mūsu klientu reģistra (turpmāk tekstā – «Reģistrs»). Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīta tā personiskā informācija, kurus mēs ievācam un kā mēs ar to rīkojamies. Sīkākai informācijai par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz info@otatuote.fi.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunot šo privātuma paziņojumu, piemēram, ja tiek mainīta likumdošana. Mēs cenšamies izmantot saprātīgus līdzekļus, lai iepriekš paziņotu jums par jebkādām izmaiņām un to ietekmi. Mēs iesakām pārskatīt šo privātuma paziņojumu pēc jebkādas informācijas saņemšanas par jūsu veiktajām izmaiņām. Šis privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunots 2022. gada 3. februārī.

REĢISTRĒTĀJS

Nosaukums: «Ota-Tuote Oy»

Adrese: Hämeentie 155 B, 00560 Helsinki, Somija

Tālrunis: +358 9 5499 2400

Uzņēmuma ID: FI03002925

KĀDI PERSONAS DATI TIEK SAVĀKTI?

Savā Reģistrā mēs apkopojam informāciju par uzņēmuma pārstāvjiem.

KĀDA TIPA PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI?

Reģistrā mēs apstrādāsim šādu personisko informāciju:

Pamata:

 • Vārds un uzvārds;
 • Uzņēmumā ieņemamais amats;
 • Tālrunis vai mobilais tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Citu identificējošu informāciju mūsu klientu apkalpošanai.

NO KĀDA AVOTA TIEK IEGŪTI MŪSU PERSONAS DATI?

Mēs apkopojam personisko informāciju, galvenokārt, tieši no klienta kā biznesa kontaktpersonas.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS, IZMANTOŠANA UN IETEKME

Personas datu apstrādes mērķis ir pārvaldīt un uzturēt klienta vai partnera attiecības starp klientu vai apkalpošanas uzņēmumu, ko pārstāv reģistrētais aģents un Uzņēmums. Apstrādājot jūsu personisko informāciju, mēs varam jums kalpot labāk. Personiskās informācijas apstrāde neietekmēs jūs nevienā citā veidā.

ATĻAUTA PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Mūsu partneri un apakšuzņēmēji var apstrādāt jūsu personisko informāciju tikai darījumiem, kurus var veikt, lai uzturētu mūsu attiecības ar klientiem. Mēs varam nodot jūsu personisko informāciju trešajām personām, kas iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, piemēram, partneriem un apakšuzņēmējiem, piemēram:

 • Informācijas un sakaru sistēmu nodrošinātājiem;
 • Finanšu un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • Drukas pakalpojumu nodrošinātājiem;
 • Loģistikas pakalpojumu nodrošinātājiem.

Mēs vienmēr pārliecināmies par to, ka mūsu filiāles neapstrādā personas datus citiem mērķiem.

PERSONAS DATI, KAS NOSŪTĪTI ĀRPUS ES VAI EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS

Mūsu klientu reģistrs tiek apstrādāts tikai Somijā, un mēs nesniedzam informāciju ārpus ES.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS PRINCIPI

Jūsu personiskāsā informācijas saglabāšanas pamatā ir klienta vai partnerības attiecību derīgums.

Uzņēmums «Ota-Tuote Oy» saglabā informāciju saskaņā ar piemērojamajām tiesību aktos noteiktajām un ētiskajām ziņošanas prasībām un dokumentu glabāšanas prasībām.

TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR REĢISTRĒTU PERSONAS DATU APSTRĀDI

Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus:

 • iegūt piekļuvi saviem personas datiem;
 • iegūt piekļuvi savai personiskajai informācijai un pārbaudīt personas datus, ar kuriem mēs darbojamies;
 • Pieprasīt neprecīzu un nepareizu personas datu labošanu un papildināšanu;
 • pieprasīt savas personiskās informācijas izdzēšanu;
 • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu personīgo situāciju, ciktāl jūsu personas dati tiek uzskatīti par leģitīmu privilēģiju (piemēram, tiešais mārketings);
 • pieprasīt savas personiskās informācijas ierobežošanu.

Jums ir jāiesniedz pieprasījums īstenot iepriekš minētās tiesības saskaņā ar šo privātuma paziņojumu. Pirms pieprasījuma apstrādes varam lūgt jūs norādītu savu pieprasījumu rakstiski un pārbaudīt jūsu identitāti. Varam atteikties izpildīt jūsu prasību, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem.

Jums vienmēr ir tiesības vērsties kompetentajā uzraudzības iestādē vai tās ES dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā atrodas jūsu dzīvesvieta vai darbs, ja uzskatāt, ka mēs neesam apstrādājuši jūsu personas datus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

REĢISTRA DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

Mēs cienām jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti. Materiāli papīrā formātā tiek glabāti aizslēgtā vietā, kas ir pieejama tikai personām savu pienākumu izpildei. Digitāli apstrādāti personas dati tiek glabāti mūsu informācijas sistēmā, kas ir pieejama tikai personām, kurām šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu savus pienākumus. Šīm personām ir piekļuve šai informācijai, izmantojot personas lietotājvārdus un paroles.

Personas datu apstrādei un piekļuvei klientu reģistram, uzņēmuma «Ota-Tuote Oy» darbiniekiem ir nepieciešams personas lietotājvārds un parole. Lietotājvārds un parole tiek izsniegta, pamatojoties uz izsniegtu atļauju. Piekļuves tiesības nosaka par Reģistru atbildīgā persona kopā ar informācijas sistēmas administratoru. Dati ir aizsargāti pret tīšu un netīšu iznīcināšanu. Iekštīkla datu savienojumi ir ieviesti slēgtā tīklā. Ārējos savienojumus aizsargā ugunsmūri.

Mēs aizsargājam mūsu personas datus, kas tiek nodoti trešajām personām, ierobežojot piekļuvi informācijai, izmantojot pieejamos līdzekļus. Piekļuves tiesības datu apstrādei trešās puses sistēmā ir jānodrošina tikai, pamatojoties uz vajadzībām.

DIGITĀLIE MEDIJI UN MĀRKETINGS

Savā mājaslapā un sociālajos medijos mēs izmantojam sīkdatnes, lai pielāgotu saturu un analizētu datplūsmu. Šīs sīkdatnes vāc un paziņo par informāciju pilnīgi anonīmi, un datus nevar identificēt nevienai personai. Sociālo mediju, reklāmas un analītikas operatori var apvienot šo informāciju ar citu informāciju, ko esat tiem sniedzis vai kas ir savākta pēc tam, kad esat izmantojuši to pakalpojumus.

KONTAKTI

Pieprasījumi par piekļuvi iepriekš minētajām tiesībām, jautājumi par šo privātuma paziņojumu vai citi vaicājumi un pieprasījumi jāsūta uz info@otatuote.fi vai jāzvana pa tālruni +358 9 5499 2400.