Instrumenti restaurēšanas
darbiem, mājas un dārza darbiem,
remontam un dažādu materiālu
apstrādei.

Instrumenti
metālapstrādei un
automobiļu rūpniecībai